Søknad om skjøtselmidler

14. juni er søknadsfrist for støtte til skjøtseltiltak i Vegaøyan Verdensarvområde. Grendelaget oppfordrer alle grunneiere som har planer om å drive skjøtsel til å søke.

Satsene er som følger:

Hogst av gran (sitka): 100 kr per tre under 2 meters høyde, 250 kr per tre over 2 meters høyde. Arbeidet innebærer felling og rydding.

Slått: 2.000 kr per dekar. Her er det viktig at man ikke "knuser" gresset/høyet, men bruker materiell som slår gresset på en måte som gjør det mulig å samle opp gress/høy etterpå. Hensikten er å unngå selvgjødsling.

Øvrig informasjon samt søknadsskjema finner du her.