Studenter bedriver skjøtsel

Tirsdag 7.6.11-fredag 10.6.11 kommer det i alt 60 videregående skole-elever fra Brønnøysund ut til Skogsholmen for å lære om skjøtsel- og slåttarbeid. De kommer i to puljer, med 30 elever tirsdag til onsdag og 30 elever torsdag til fredag.

Av arbeid de har planer om å gjennomføre kan nevnes ringbarking og slått med ryddesag.

Vi håper ungdommene får en flott opplevelse og mye oppholdsvær.