Lakseoppdrett ved Skogsholmen?

Vega Havfarm og Nova Sea har planer om å anlegge lakseoppdrett ved Skogsholmen og Hysvær. Søknaden som omhandler Skogsholmen-anlegget er ute på høring, og fristen gikk egentlig ut 26. juli 2011. Skogsholmen grendelag fikk rede på saken bare dager før fristen gikk ut, men har selvfølgelig engasjert seg i saken.

Et oppdrettsanlegg rett utenfor Skogsholmen vil etter vår mening kunne bety slutten på Vegaøyans verdensarvstatus. Da vil all innsats som har vært lagt ned for å "pusse opp" øyene være bortkastet. Området som har blitt valgt ut er også viktig for regionens uer-bestand, og det representerer en verdifull del av grunnlaget for lokale fiskere.

Leder i Skogsholmen grendelag var den 28. juli i morgennyhetene til NRK Nordland og belyste denne saken. Grendelaget vil snarlig levere sitt høringsinnspill i saken, og oppfordrer alle andre interessenter til å gjøre det samme. Saksdokumentene kan vi også distribuere til de som ønsker disse.