Eggrekking - en tradisjon som hører fortiden til

På årsmøtet den 23. juli 2011 tok et av grendelagets medlemmer opp en sak som han lenge har gått og ruget på. Det dreide seg om eggrett og hvorvidt denne rettigheten ble benyttet. Under diskusjonen kom det frem at grunneiere med eggrett i svært liten grad benytter seg av denne. Det er derimot flere som har observert folk som har vært på øyene og forsynt seg av egg uten at disse har hatt rettigheter til dette.

Det har vært flere veldig variable og til dels meget dårlige år for fuglene, der det har vært lite egglegging. I tillegg har vi en eggraner som det ikke nytter å snakke til - minken er en plage for våre fugler. Si fra til Runar Omnø dersom dere observerer mink. Han har i tillegg til kunnen og viten på området også noen egnede feller som alle grunneiere bør sette ut.

Årsmøtet klekket også ut følgende uttalelse som bør stå som en ledetråd for alle - enten de har eggrett eller bare tar seg til rette:

Skogsholmen grendelag oppfordrer alle grunneiere med eggrett til å avstå fra å benytte seg av denne. Husk at det for mange arter er forbudt å røre eggene. Se også til at andre interesserte får kjennskap til grendelagets ønske i denne saken, slik at vi også i fremtiden kan nyte godt av et levende og flott fugleliv på øyene.