Styrets sammensetning etter årsmøtet 2013

<p>Leder: Ingrid Helland</p>
<p>Sekretær: Beate Skogsholm</p>
<p>Kasserer: Lillian Omnø Aspvik</p>
<p>Styremedlem: William Nilssen</p>