Dugnad 1

Grendelaget har begynt grunnarbeidet til felles redskapshus. Målet er å ha ferdig hus sommeren 2014. To av medlemmene startet oppmåling og utgraving i juli.