Medlemsmøte

Lørdag 24. august gjennomførte vi medlemsmøte i Skogsholmen grendelag hos Lillian og Bjarne i Skjæret. Sola steikte frå skyfri himmel. Reine sydentemperatur på terrassen ute i "Øyan". I år er grendelaget 10 år (hurra!), og med god grunn feira vi med marsipankake og kaffi i starten av møtet.

 

Av saklista kan vi nemne: orientering om redskapshuset, samtale om slått, slåtteutstyr, motorsager og trefelling, diskusjon om medlemskontingent, ulike ideer til "opplevelsespakker" på Skogsholmen, sauebeiting, orientering om framtidsutsikter for hurtigbåten m.m.

Etter møtet koste vi oss med grilling og sosialt samvær. Kjekt å bli endå meir kjent med naboane!