Båtanløp på Skogsholmen

Skogsholmen, anløpssted på rutetilbudet Søndre Herøysteder; Sandnessjøen-Vega, har de siste år fått et betydelig dårligere rutetilbud. Skogsholmen grendelag har gjentatte ganger henvendt seg via Vega kommune når rutedebatten har pågått, uten at vi er tilgodesett med gehør for våre innspill.

Les brevet Skogsholmen grendelag har sendt til Nordland Fylkeskommune, Samferdsel.   

Henvendelse vedr båtanløp på Skogsholmen.

Skogsholmen, anløpssted på rutetilbudet Søndre Herøysteder; Sandnessjøen-Vega, har de siste år fått et betydelig dårligere rutetilbud. Skogsholmen grendelag har gjentatte ganger henvendt seg via Vega kommune når rutedebatten har pågått, uten at vi er tilgodesett med gehør for våre innspill. I tillegg er det slik at dersom man bruker NFK sitt eget ruteverktøy på 177nordland.no så får man ikke opp et eneste anløp av Skogsholmen gjennom hele året (basert på stikkprøver foretatt).

Sommerrutene er interessante nok i og for seg, man har funnet opp en ny kategori behovsanløp, og med "xa"-anløp får vi i perioden november-mars ikke ett eneste anløp, og det kan vi vanskelig leve med. Det er et fåtall hurtigbåtpassasjerer som reiser til og fra Skogsholmen utenom sesong, men for de som reiser er det viktig å komme seg til øya for å kunne ha tilsyn med eiendom og faktisk også dyr. Det har ikke tidligere vært en problemstilling om hurtigbåten skulle anløpe Skogsholmen eller ei. Kaiet er i god forfatning, det er belysning på kaihus og det står akkurat like mange ekspeditører klare til å ta imot båten som det gjør på de fleste andre anløpssteder langs hurtigbåtens rute. Vi kjenner til at HMS brukes som argument for å droppe dette anløpsstedet, og da må det være rimelig å spørre hvorfor det ikke er et krav med ekspeditør på samtlige anløpssteder langs ruten. Manglende snøbrøyting av kaidekket har også vært nevnt, og det er i grunn så absurd at det står godt uten nærmere kommentar. Hvorfor er det greit at matrosen klatrer langs sleipe fenderdekk og opp til et snødekt kai i Sandnessjøen, men ikke på Skogsholmen?

Om bord på "Thorolf" sitter mannskapet selv og lurer på hvorfor de ikke skal anløpe Skogsholmen og tilsvarende steder vinterstid. Det er på det rene at Skogsholmen er blant de bedre anløpsstedene, både hva angår belysning og omgivelser. Å fjerne anløpet fra et HMS-perspektiv blir fullstendig meningsløst. Da kan knapt et eneste anløpssted på ruten betjenes i det store og hele. Ikke engang i Sandnessjøen har fartøyet ekspeditør. Dersom det er et reelt og ufravikelig HMS-krav å ikke anløpe plasser som ikke har ekspeditør, snøbrøyting og så videre, så er det et titalls andre anløpssteder som også bør kuttes ut omgående: Slapøy, Tennvalen, ja, endog Kirkøy er vel ubetjent på kveld og morgen?

Dersom der eksisterer konkrete tiltak som ønskes utført på kaianlegget på Skogsholmen for å forenkle anløp, det være seg forbedrede fortøyningsmuligheter, ytterligere belysning eller annet, så vil det rimeligvis være full anledning til å komme med slike henstillinger med oss.

Til slutt kan man jo også påpeke at det ved anløp av Skogsholmen ikke er snakk om deviasjon (avvik fra rutetrasé) overhodet. Man trenger knapt å forlenge ruten med en eneste meter, og kostnaden med retardasjon for fartøyet er mer enn inntjent dersom man har betalende passasjerer dit.

Argumentasjon i klartekst:

1. Kaia er belyst, og innseilingen er oversiktlig: Anløpet medfører liten risiko for mannskapet sammenlignet med mange andre helårsanløp. Alle som bruker øyene aksepterer naturligvis at det uansett er kapteinen som har siste ord.

2. Anløpet medfører nærmest ingen deviasjon overhodet når fartøyet går til eller fra Kirkøy: Få (om noen) ekstra kilometer i produksjonen.

3. Bruk av anløpet vil være minimal: Det viktigste er å ha anløpene tilgjengelig, slik at man har denne sikkerheten. Anslagsvis snakker man om 10-20 personer til og fra Skogsholmen vinter 2014. Dette er viktig også for sauedrift, hvor man normalt bruker egen båt men i perioder med dårlig føre (ikke vær) vil ha ekstra stort behov for å komme ut og se til disse levende individ, men vil ha redusert fremkommelighet med egen farkost.

4. Ekstra tidsbruk og brennstofforbruk er neglisjerbar. Kostnad dekkes opp av billettprisen (noe man kan si om meget få anløp på denne rute).

Føreren har alltid ansvaret for sikkerheten om bord, og han har myndighet til å avgjøre om et anløp er forsvarlig eller ikke. Vi vil be om at Skogsholmen anløpes som normalt - det er statistisk sett snakk om maks et par-tre anløp per måned januar-april - og når det eventuelt har vært ekstreme snefall eller er andre uoversiktlige forhold, gjør føreren sitt valg om han vil anløpe eller ikke. Det vil være avgjørende at vi som absolutt minimum får behovsanløp av Skogsholmen fredager og søndager hele året. Samtidig ber vi om at NFK ordner så ruteplanleggeren på nett blir korrekt.

Med dette håper vi på et positivt svar.

Med hilsen

styret i Skogsholmen grendelag