Båndtvang

Velkommen til vakre Skogsholmen!

Øya har et rikt dyre- og planteliv. Derfor ber vi deg vise hensyn når du beveger deg i landskapet. Følg stier og merkede løyper.

I hundeloven § 6 heter det;

«I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.»

Vis respekt og nyt oppholdet på holmen vår!

Hilsen Skogsholmen grendelag